Проекти

Внедрихме Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) от правна страна за клиент занимаващ се с търговия на стоки

май 01, 2020

от

През април 2020година с нас се свърза клиент, който се занимава с търговия на стоки чрез електронен магазин. Беше ни възложено да изготвим целия комплект от документи за съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) от правна страна. Клиентът ни оказа пълно съдействие чрез попълването на въпросник, след което се заехме с изготвянето на пълния комплект документи състоящ се от над 45 документа съдържащ различни видове искания, молби, декларации, форми за предоставяне на информация, уведомления, потвърждения, съгласия, договори, политика за защита на данните, вътрешни регистри, разрешения, инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, вътрешни процедури, протоколи, процедури за проверка и контрол и други.

Освен посочените по-горе документи предоставихме на клиента помощни материали, сред които:

  • Наръчник, съдържащ практически стъпки за прилагане на Общия регламент за защита на данните.
  • Наръчник, съдържащ подробно описание на задълженията на администраторите и на обработващите лични данни.
  • Наръчник, съдържащ подробно описание на правата на субектите на данните и реда и условията за упражняване на правата.
  • Как да подготвим уеб сайта си за GDPR;
  • Правила за работа с клиенти и лични данни;
  • Срокове за съхранение на документи.

Изпълнихме поетия от нас ангажимент в уговорения срок. Чрез предоставената от нас услуга успяхме да помогнем на клиента да отговаря на изискванията на Общия регламент от правна страна.

error: Content is protected !!