Световният ден на интелектуалната собственост тази година е посветен на зелените иновации

Всяка година, на 26-ти април се провежда Световният ден на интелектуалната собственост. Целта на честването на Световния ден на ИС е „да се повиши осведомеността относно въздействието на патентите, авторските права, търговските марки и дизайни върху ежедневния живот“ и „да се честват творчеството и приносът на творците и новаторите за развитието на обществото в цял […]

 

Промени в Тарифата за таксите, които се събират от Патентно ведомство на Република България

С Постановление № 65 на Министерския съвет от 10 април 2020 година, което е обнародвано в бр. 36 на Държавен вестник от 14 април 2020 година, е променена Тарифата за таксите, които се събират от Патентно ведомство на Република България. Постановлението е достъпно на следния адрес: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147471 .

 

До 30% отстъпка от цената на всички услуги по случай Световния ден на интелектуалната собственост. Офертата е валидна до края на април 2020 година.

Всяка година, на 26-ти април се провежда Световният ден на интелектуалната собственост. По този повод, до края на април 2020 година, ще имате възможност да получите до 30% отстъпка от цената на всички услуги. Повече информация относно предлаганите услуги можете да намерите в раздел „Услуги“. Целта на честването на Световния ден на ИС е „да […]

 

Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) предупреждава за подвеждащи фактури

Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) публикува на уеб сайта си информация относно нова измама, която се разпространява напоследък. Измамата включва изпращането до заявители на марки на Европейския съюз на фалшиво решение на EUIPO и искане за плащане на такса за регистрация на марка на ЕС. Във фалшивото решение е използвано логото, името и […]