Новини

Промени в Тарифата за таксите, които се събират от Патентно ведомство на Република България

април 24, 2020

от

С Постановление № 65 на Министерския съвет от 10 април 2020 година, което е обнародвано в бр. 36 на Държавен вестник от 14 април 2020 година, е променена Тарифата за таксите, които се събират от Патентно ведомство на Република България. Постановлението е достъпно на следния адрес: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147471 .

error: Content is protected !!