Проекти

Изготвихме уведомление за преустановяване на нарушение на договор

април 06, 2020

от

През март 2020 година с нас се свърза клиент, с който преди това сме работили по няколко проекта. Клиентът ни възложи изготвянето на уведомление за преустановяване на нарушение на договор за услуги. В уведомлението за преустановяване на нарушение на договора описахме фактическата обстановка и предоставихме на нарушителя срок от две седмици, в който да преустанови нарушението и да изпълни посочените в уведомлението искания. Посочихме, че ако не преустанови нарушението в посочения срок и не изпълни посочените искания, ще предприемем всички законови процесуални действия, за да защитим правата на клиента ни.

error: Content is protected !!