Проекти

Изготвихме Общи условия за ползване на електронен магазин, Политика за поверителност и Политика относно бисквитките

април 16, 2020

от

През април 2020 година с нас се свърза клиент, с когото през последните две години сме работбили по няколко други проекта. Този път клиентът ни е разработил електронен магазин за търговия с козметика и ни възложи изготвянето на документи за осъществяване на търговска дейност в интернет на български език, които да бъдат публикувани в сайта, а именно: Общи условия за ползване на електронен магазин, Политика за поверителност и Политика относно бисквитките. Клиентът ни предостави достъп до електронния магазин, а също така и цялата необходима информация, която изискахме за изготвянето на документите. Изготвените от нас изчерпателни документи съдържат цялата информация, която следва да съдържа всеки един от документите и която трябва да бъде предоставена на ползвателите на електронния магазин от доставчика (собственика). След като приключихме със съставянето на документите ги изпратихме на нашия клиент, който ги одобри и публикува, с което успешно приключихме този проект.

error: Content is protected !!