Проекти

Изготвихме Общи условия за ползване на мобилно приложение на английски език за наш клиент

март 09, 2020

от

През март 2020 година с нас се свърза клиент, с който през последните години сме работили по няколко проекта. Клиентът ни е разработил две мобилни приложения пригодени за операционната система Android. Клиентът ни желае да предлага приложенията на потребителите чрез Google Play, поради което е необходимо да бъдат изготвени Общи условия за ползване на мобилното приложение на английски език. Клиентът ни оказа пълно съдействие като ни предостави цялата необходима информация относно същността на мобилните приложения, за да може да изготвим Общите условия.

Общите условия съдържат информация относно идентификацията на Доставчика (собственика на мобилното приложение); информация относно надзорните органи; характеристики на мобилното приложение; регистрация и инсталация на приложението; цени и начин на плащане; право на отказ; форсмажорни обстоятелства; права, задължения и отговорност на ползвателите на мобилното приложение; права и задължения на собственика на мобилното приложение; промени в приложението и цените; защита на лични данни; отговорност; права на интелектуална собственост; забрана за прехвърляне на права; прекратяване на абонамента; заключителни разпоредби.

Успяхме да изготвим Общите условия за ползване на мобилното приложение в уговорения срок и ги изпратихме на нашия клиент, който ги одобри, с което успешно приключихме и този проект.

 

error: Content is protected !!