Проекти

Извършихме предварително проучване на четири словни марки за стоки от клас 11 на МКСУ

март 04, 2020

от

През февруари с нас се свърза клиент, с когото през последните няколко години сме работили по няколко проекта. Този път нашият клиент ни възложи извършването на предварително проучване на четири словни марки, една от които ще се заявява за регистрация като марка на Европейския съюз. Проучването следва да се извърши за стоки в клас 11 на МКСУ. След като извършихме предварителното проучване на посочените имена се оказа, че повечето от тях не е препоръчително да се заявяват за регистрация, тъй като нарушават чужди по-ранни права и само за едно от тях не идентифицирахме риск от подаване на опозиция. Изготвихме писмено становище съдържащо анализ на резултатите от проучването и го изпратихме и обсъдихме с клиента ни.

error: Content is protected !!