Проекти

Извършихме предварително проучване на словни марки

март 02, 2020

от

През февруари с нас се свърза клиент, с когото през последните няколко години сме работили по редица проекти и този път нашият клиент ни възложи извършването на предварително проучване на няколко словни марки, една от които ще се заявява за регистрация като марка на Европейския съюз. Проучването следва да се извърши за стоки в класове 29,30,31 и 32 на МКСУ. След като извършихме предварителното проучване на посочените имена се оказа, че някои от тях не е препоръчително да се заявяват за регистрация, тъй като нарушават чужди по-ранни права, но за две от тях няма риск от подаване на опозиция. Изготвихме писмено становище съдържащо анализ на резултатите от проучването и го изпратихме и обсъдихме с клиента ни.

error: Content is protected !!