Проекти

Регистрирахме едноличен търговец за наш клиент

февруари 28, 2020

от

През февруари 2020 година ни потърси нов клиент, който ни ангажира с регистрацията на едноличен търговец. Направихме среща с клиента, който ни предостави цялата необходима информация, за да може да изготвим необходимите документи за регистраця на едноличен търговец. Изготвихме документите, които бяха подписани от клиента ни, а спесименът заверен от нотариус, заплатихме държавната такса и входирахме документите в Търговския регистър. След един ден регистрацията на едноличния търговец беше вписана, с което завършихме този проект.

error: Content is protected !!