Промишлени дизайни

Последиците от Брекзит за търговските марки и промишлените дизайни на ЕС

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

Обединеното кралство и ЕС ратифицираха Споразумението за оттегляне. С това, на 31 януари 2020 година Обединеното кралство напусна Европейския съюз, с което започна т.нар. преходен период (от 1 февруари 2020 година до 31 декември 2020 година).

По време на преходния период законодателството на ЕС ще продължи да действа в Обединеното кралство.

По отношение на марките на Европейския съюз

Обединеното кралство ще остане част от системата на марките на ЕС през целия преходен период, който приключва на 31 декември 2020 година. Марките на ЕС ще имат действие и на територията на Обединеното кралство до  31 декември 2020 година.

От 1 януари 2021 година регистрираните марки на ЕС няма да имат действие и на територията на Обединеното кралство, а Британската служба за интелектуална собственост ще създаде национална марка, която ще има действие на територията на Обединеното кралство.

По отношение на заявките за регистрация на марки на ЕС ще се прилагат същите правила, както и в момента, тоест, притежател на национална марка с действие на територията на Обединеното кралство ще има право да подаде опозиция срещу заявка за регистрация на сходна/идентична марка на ЕС. Също така, фирмите, организациите или физическите лица, които са подали заявки за регистрация на марки на ЕС до 31 декември 2020 година и регистрационната процедура все още не е приключила ще разполагат с 9 месеца, считано от края на преходния период, да подадат заявка за регистрация на национална марка в Британската служба за интелектуална собственост.

По отношение на регистрираните дизайни на Общността

Обединеното кралство ще остане част от системата на дизайните на Общността през целия преходен период, който приключва на 31 декември 2020 година. Дизайните на Общността ще имат действие и на територията на Обединеното кралство до  31 декември 2020 година.

От 1 януари 2021 година регистрираните дизайни на Общността няма да имат действие и на територията на Обединеното кралство, а Британската служба за интелектуална собственост ще създаде национален дизайн, който ще има действие на територията на Обединеното кралство.

По отношение на заявките за регистрация на дизайни на Общността ще се прилагат същите правила, както и в момента. Също така, фирмите, организациите или физическите лица, които са подали заявки за регистрация на дизайни на Общността до 31 декември 2020 година и регистрационната процедура все още не е приключила ще разполагат с 9 месеца, считано от края на преходния период, да подадат заявка за регистрация на национален дизайн в Британската служба за интелектуална собственост.

По отношение на нерегистрираните дизайни на Общността

Обединеното кралство ще остане част от системата на нерегистрираните дизайни на Общността през целия преходен период, който приключва на 31 декември 2020 година. Това означава, че дву- и триизмерните дизайни, които са разкрити в Обединеното кралство или държава-членка на ЕС преди края на преходния период, могат да бъдат автоматично защитени на двете територии като нерегистрирани дизайни на Общността. Това право осигурява три години защита от копиране. Също така, нерегистрираните дизайни на Общността, които са ракрити преди края на преходния период, ще продължат да бъдат защитени в Обединеното кралство до края на тригодишния им мандат.

Представителство пред Службата на ЕС за интелектуална собственост

През целия преходен период професионалните представители от Обединеното кралство ще продължат да имат право да представляват клиенти пред Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO).

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно последиците от Брекзит за търговските марки и промишлените дизайни на ЕС . Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост.  За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.

error: Content is protected !!