Проекти

Подновихме регистрацията на марка за наш клиент

февруари 28, 2020

от

През февруари с нас се свърза клиент, който е притежател на национална търговска марка, чиято регистрация изтича и следва да бъде подновена за последващ период от десет години за всички стоки, за които марката е регистрирана. Клиентът ни предостави регистровия номер на марката, подписа изготвеното от нас пълномощно, след което се заехме с подаване на необходимите документи в Патентното ведомство, заедно съсъ заплащане на държавна такса за подновяване на марка. След няколко дни регистрацията на марката беше подновена за последващ период от десет години. Предоставихме доказателство за подновяването на марката на клиента ни, а също така и електронна книга, която съдържа статии относно търговските марки.

error: Content is protected !!