Проекти

Изготвихме политики за поверителност и политики относно бисквитките за наш клиент

февруари 28, 2020

от

През февруари 2020 година ни потърси отново клиент, с когото преди около две години сме работили по други проекти. Този път клиентът ни възложи изготвянето на две политики за поверителност (политики за защита на личните данни), които да предоставят информация на физическите лица в съответствие с чл.13 и чл.14 от Регламент 679/2016, както и три политики относно бисквитките. Документите следва да са изготвени на български език, за да бъдат публикувани на интернет страници разработени от клиента ни. Клиентът ни предостави достъп до интернет страниците, както и цялата необходима информация за изготвяне на документите. След няколко дни документите бяха изготвени и предоставени и впоследствие одобрени от нашия клиент, с което приключихме този проект.

error: Content is protected !!