Проекти

Изготвихме две Политики за защита на личните данни за мобилни приложения

февруари 03, 2020

от

През януари 2020 година с нас се свърза клиент, на когото преди около две години изготвихме пълния пакет от документи за внедряване на GDPR от правна страна. Този път клиентът ни потърси, тъй като е разработил две мобилни приложения, които ще предлага през Google Play. Затова ни нае да изготвим Политики за поверителност за всяко едно от мобилните приложения. Клиентът ни предостави цялата информация, която ни е необходима за изготвянето на документите. Успяхме да изготвим Политиките за защита на лични данни за мобилните приложения, които съдържат цялата информация, която следва да се предостави съгласно член 13 от Регламент (ЕС) 679/2016, в срок. Изпратихме изготвените от нас политики на клиента ни, който ги прегледа и ги одобри, с което успешно приключихме този проект.

error: Content is protected !!