Проекти

Извършихме предварително проучване на словна марка за услуги в клас 35 от Ницската класификация на стоките и улслугите

февруари 17, 2020

от

През февруари 2020 година с нас се свърза клиент, който ни възложи извършването на предварително проучване на словна марка за услуги, които попадат в клас 35 от Ницската класификация на стоките и услугите. Клиентът ни желае да регистрира марка на Европейския съюз. След като клиентът ни предостави необходимата информация, извършихме проучването и се оказа, че не бяха идентифицирани рискове от подаване на опозиция. Описахме резултатите от извършеното проучване в становище и го предоставихме на клиента, с което приключихме този проект.

error: Content is protected !!