Проекти

Извършихме предварително проучване на словна марка

февруари 14, 2020

от

През януари 2020 година с нас се свърза клиент, който ни възложи извършването на предварително проучване на словна марка за стоки в класове 9 и 11 от Ницската класификация на стоките и услугите. Клиентът ни желае да регистрира марка на Европейския съюз. След като клиентът ни предостави необходимата информация, извършихме проучването и се оказа, че съществуват две по-ранни сходни марки за идентични стоки. Описахме резултатите от извършеното проучване в становище и го предоставихме на клиента, като му препоръчахме да се спре на друга марка, тъй като има голяма вероятност от подаване на опозиция, в случай че марката се заяви за регистрация. Клиентът ни взе предвид нашите препоръки.

error: Content is protected !!