Срокът за влизане в сила на измененията в наредба Н-18 по отношение на СУПТО се удължава с 6 месеца

Срокът за влизане в сила на измененията в наредба Н-18 по отношение на СУПТО  се удължава с 6 месеца, считано след 31 януари 2020 година.

 

Комисията за защита на личните данни отбелязва Деня за защита на личните данни на 28 януари

Днес, 28 януари е Ден за защита на личните данни, който се чества в редица страни по целия свят. Инициатор за отбелязването на деня за защита на личните данни е Съветът на Европа. Комисията за защита на лични данни информира на уеб сайта си, че тази година ще отбележи деня за четиринадесети път с редица […]

 

Актуализирахме публикациите в сайта в областта на марките и географските означения съгласно разпоредбите на новия Закон за марките и географските означения обнародван на 13 декември 2019 година

Настоящият уеб сайт съдържа редица публикации /статии/ в областта на марките и географските означения, които са изготвени и публикувани по време на действие на отменения Закон за марките и географските означения. За нас е удоволствие да споделим, че след влизането в сила на новия Закон за марките и географските означения, успяхме да извършим актуализация на […]