Оказахме правно съдействие на най-големия полски електронен магазин за продажба на аксесоари за мобилни телефони за установяване на дейността му в България

През ноември 2019 година с нас се свърза най-големият полски електронен магазин за продажба на аксесоари за мобилни телефони и пожела да работи с нас във връзка установяване на дейността му в България. Клиентът ни има намерение да изгради електронен магазин за продажба на стоките, които предлага на българския пазар. Експертизата на кантората на адв. Кадиева в областта на електронната търговия, защитата на лични данни и интелектуалната собственост позволява на екипа ни да предоставя ефективни решения за разширяване на бизнеса на клиентите ни. Поради това, бяхме ангажирани да окажем на нашия клиент пълно правно съдействие по изготвянето на следните документи за осъществяване на търговска дейност в Интернет, а именно: общи условия за ползване на електроннен магазин, политика за защита на личните данни и политика относно бисквитките.

Документите, които изготвихме бяха изпратени на клиента в уговорения срок, като бяха одобрени от него, с което успешно приключихме този проект. За нас е голямо признане, че най-големият полски електронен магазин за продажба на аксесоари за мобилни телефони избра нас за изготвянето на документите за осъществяване на търговска дейност в Интернет. За нас бе удоволствие да работим по този проект като успяхме да съдействаме на нашия клиент, понастоящем опериращ в Полша и в редица други държави в Европа, за навлизането му на българския пазар.