Проекти

Извършихме предварително проучване на две търговски марки

януари 06, 2020

от

През декември 2019 година с нас се свърза клиент, с когото преди това сме работили и по други проекти и ни нае да извършим предварително проучване на две словни търговски марки. Услугите, за които следва да се извърши проучването попадат в клас 35 от Ницската класификация на стоките и услугите. Проучването следва да се извърши за територията на Република България, тъй като клиентът ни има желание да регистрира национална марка. След като извършихме проучването се оказа, че има риск да бъде подадена опозиция срещу едната от марките, тъй като бяха открити по-ранни сходни марки, поради което препоръчахме на клиента да регистрира марката, за която не бяха открити данни, че нарушава по-ранни права. Изготвихме становище съдържащо анализ на резултатите от извършеното проучване и го изпратихме на клиента, с което приключихме този проект.

error: Content is protected !!