Новини

Актуализирахме публикациите в сайта в областта на марките и географските означения съгласно разпоредбите на новия Закон за марките и географските означения обнародван на 13 декември 2019 година

януари 09, 2020

от

Настоящият уеб сайт съдържа редица публикации /статии/ в областта на марките и географските означения, които са изготвени и публикувани по време на действие на отменения Закон за марките и географските означения. За нас е удоволствие да споделим, че след влизането в сила на новия Закон за марките и географските означения, успяхме да извършим актуализация на всички релевантни публикации касаещи търговските марки и географските означения.

Важно е да бъде отбелязано, че Министерският съвет следва в 6-месечен срок от влизането в сила на закона да приеме подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. До приемането им се прилагат подзаконовите нормативни актове по прилагането на отменения Закон за марките и географските означения, доколкото не противоречат на закона. Следователно, след като бъдат приети подзаконовите нормативни актове по прилагането на новия ЗМГО, допълнително ще актуализираме вече актуализираните публикации, за да бъдат в съответствие и с подзаконовите нормативни актове, които ще бъдат тепърва приети.

error: Content is protected !!