Регистрирахме осем броя дизайни с действие на територията на Република България
декември 20, 2019 в Проекти

от

През ноември 2019 година с нас се свърза клиент, с който през последните две години сме работили по редица проекти, сред които: внедряване на GDPR от правна страна, регистрация на марка, изготвяне на документи за електронен магазин, изготвяне на договори и др.[...]
Успешно променихме името и адреса на заявител на две национални марки
декември 17, 2019 в Проекти

от

През декември 2019 година с нас се свърза клиент, с който през последните две години сме работили и по други проекти. Клиентът ни е заявител на две национални марки пред Патентното ведомство на Република България. Клиентът ни и е извършил промяна в[...]
Изготвихме документи за ползване на мобилно приложение и уеб сайт на английски език за наш клиент
декември 06, 2019 в Проекти

от

През ноември 2019 година с нас се свърза клиент, с когото през полседната една година сме работили по няколко проекта. Клиентът ни е разработил мобилно приложение пригодено за двете най-популярни мобилни операционни системи iOS and Android и желае да го предлага на[...]
Изготвихме Политика за поверителност и Общи условия за ползване на мобилно приложение на английски език за наш клиент
ноември 28, 2019 в Проекти

от

През ноември 2019 година с нас се свърза клиент, който е разработил мобилно приложение пригодено за двете най-популярни мобилни операционни системи iOS and Android и желае да го предлага на потребителите чрез Apple Store и Google Play, поради което е необходимо да[...]
Изготвихме Политика за поверителност, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на електронен магазин на български и английски език за наш клиент
ноември 25, 2019 в Проекти

от

През ноември 2019 година с нас се свърза клиент, с който през последните години сме работили по няколко проекта и този път ни възложи изготвянето на Политика за поверителност, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на електронен магазин за продажба[...]
Вписахме промени в обстоятелствата на търговско дружество
ноември 13, 2019 в Проекти

от

През ноември 2019 година с нас се свърза клиент, с когото през последната една година сме работили по няколко проекта и ни възложи вписването на промени в обстоятелствата на търговско дружество свързани с промяна на наименование, седалище и адрес на управление и[...]
Регистрирахме два дизайна на Общността
ноември 11, 2019 в Проекти

от

През октомври 2019 година с нас се свърза клиент, който през последните няколко години ни се е доверявал относно изготвяне на договори и защита на правата върху интелектуална собственост. Този път клиентът ни възложи регистрацията на два дизайна, които да имат действие[...]
Успешно регистрирахме дружество с ограничена отговорност
ноември 08, 2019 в Проекти

от

През октомври 2019 година с нас се свърза клиент, който ни нае да регистрираме търговско дружество, а именно: дружество с ограничена отговорност. Клиентът ни предостави цялата необходима информация, която следва да бъде включена в документите, а именно: идентификация на съдружниците, наименование на[...]
Прехвърлихме национална търговска марка чрез продажба
ноември 04, 2019 в Проекти

от

През септември 2019 година с нас се свърза клиент, с когото сме работили по различни проекти през последните няколко години. Клиентът ни възложи да впишем прехвърляне на търговска марка, на която е притежател в Патентното ведомство чрез продажба за всички стоки, за[...]
Успешно извършихме прехвърляне на заявка за регистрация на марка на Европейския съюз чрез продажба
ноември 01, 2019 в Проекти

от

През октомври 2019 година с нас се свърза клиент, с когото през последните няколко години сме работили по редица проекти. Този проект беше свързан с вписване на прехвърляне на заявка за регистрация на търговска марка на Европейския съюз, която е заявена за[...]