Проекти

Регистрирахме осем броя дизайни с действие на територията на Република България

декември 20, 2019

от

През ноември 2019 година с нас се свърза клиент, с който през последните две години сме работили по редица проекти, сред които: внедряване на GDPR от правна страна, регистрация на марка, изготвяне на документи за електронен магазин, изготвяне на договори и др. Този път клиентът ни възложи регистрацията на осем броя дизайни, които да имат действие на територията на Република България. Следователно това са национални дизайни и следва да се регистрират в Патентното ведомство на Република България. След като клиентът ни предостави необходимата информация и изображенията на дизайните, пристъпихме към заявяване на дизайните за регистрация и заплащане на държавните такси. След около месец дизайните бяха регистрирани, с което приключихме този проект.

error: Content is protected !!