Приет е нов Закон за марките и географските означения

На 6 юни 2019 година, Министерският съвет внесе в Народното събрание на Република Българя проекта на нов Закон за марките и географските означения, като на 27 юни 2019 година споменатият законопроект беше и приет на първо четене от Народното събрание. На 28 ноември 2019 година новият Закон за марките и географските означения беше приет на второ четене.

В новината публикувана на сайта от 21 февруари 2019 година и в интервю за Economy.bg, адв. Красимира Кадиева коментира най-важните положения в проекта на нов Закон за марките и географските означения.

Повече информация относно новия Закон за марките и географските означения може да намерите в публикацията „Кои са най-съществените промени в новия Закон за марките и географските означения?“. Също така, тъй като настоящият уеб сайт съдържа редица публикации /статии/ в областта на марките и географските означения, които са съобразени със стария  закон, след като новият Закон за марките и географските означения влезе в сила, постепенно ще бъде извършена актуализация на релевантните публикации.