Проекти

Изготвихме документи за ползване на мобилно приложение и уеб сайт на английски език за наш клиент

декември 06, 2019

от

През ноември 2019 година с нас се свърза клиент, с когото през полседната една година сме работили по няколко проекта. Клиентът ни е разработил мобилно приложение пригодено за двете най-популярни мобилни операционни системи iOS and Android и желае да го предлага на потребителите чрез Apple Store и Google Play. Поради това ни беше възложено да изготвим Политика за поверителност и Общи условия за ползване на мобилното приложение на английски език. Също така, клиентът ни е създал уеб сайт, на който също е представено мобилното приложение, поради което следва да бъдат изготвени Общи условия за ползване на уеб сайта, Политика за поверителност и Политика относно бисквитките. Клиентът ни оказа пълно съдействие като ни предостави необходимата информация, за да може да изготвим описаните по-горе документи на английски език.

Изготвихме две Политики за поверителнос: едната за мобилното приложение, а другата за уеб сайта. И в двата документа се съдържа цялата информация, която трябва да бъде предоставена съгласно изискванията на чл.13 от Регламент (ЕС) 679/2016 (GDPR).

Политиката относно бисквитките, която изготвихме съдържа следната информация, а именно: какво представляват „бисквитките” и как работят; какво е предназначението на бисквитките; какви видове бисквитки има; какви видове бисквитки използва операторът на уеб сайта; цели; колко време се пази информацията; управление и изтриване на бисквитките; промени в политиката относно бисквитките.

Общите условия съдържат информация относно идентификацията на Доставчика (собственика на мобилното приложение); информация относно надзорните органи; характеристики на мобилното приложение; регистрация и инсталация на приложението; цени и начин на плащане; право на отказ; форсмажорни обстоятелства; права, задължения и отговорност на ползвателите на мобилното приложение; права и задължения на собственика на мобилното приложение; промени в приложението и цените; защита на лични данни; отговорност; права на интелектуална собственост; забрана за прехвърляне на права; прекратяване на абонамента; заключителни разпоредби.

Успяхме да изготвим всички описани документи в срок и ги изпратихме на нашия клиент, който ги одобри, с което успешно приключихме и този проект.

error: Content is protected !!