Проекти

Успешно извършихме прехвърляне на заявка за регистрация на марка на Европейския съюз чрез продажба

ноември 01, 2019

от

През октомври 2019 година с нас се свърза клиент, с когото през последните няколко години сме работили по редица проекти. Този проект беше свързан с вписване на прехвърляне на заявка за регистрация на търговска марка на Европейския съюз, която е заявена за регистрация за стоки в четири класа от Ницската класификация на стоките и услугите. Производството се извършва пред Службата на ЕС за интелектуална собственост. Прехвърлянето следва да се извърши чрез продажба и се отнася за всички стоки посочени в заявката. След като изготвихме необходимите документи ги входирахме в Службата на ЕС за интелектуална собственост. След няколко дни прехвърлянето на заявката за регистрация на марка на ЕС беше вписано успешно, с което приключихме този проект.

error: Content is protected !!