Регистрирахме два дизайна на Общността

През октомври 2019 година с нас се свърза клиент, който през последните няколко години ни се е доверявал относно изготвяне на договори и защита на правата върху интелектуална собственост. Този път клиентът ни възложи регистрацията на два дизайна, които да имат действие на територията на всички страни-членки на Европейския съюз. Следователно това са дизайни на Общността и следва да се регистрират в Службата на ЕС за интелектуална собственост. След като клиентът ни предостави необходимата информация и изображенията на дизайните, пристъпихме към заявяване на дизайните за регистрация и заплащане на държавните такси. След няколко дни дизайните бяха регистрирани и публикувани, с което приключихме този проект. Също така, предоставихме свидетелствата за регистрация на дизайните на нашия клиент.