Проекти

Прехвърлихме национална търговска марка чрез продажба

ноември 04, 2019

от

През септември 2019 година с нас се свърза клиент, с когото сме работили по различни проекти през последните няколко години. Клиентът ни възложи да впишем прехвърляне на търговска марка, на която е притежател в Патентното ведомство чрез продажба за всички стоки, за които е марката е регистрирана. Изготвихме необходимите документи и ги входирахме в Патентното ведомство, след което заплатихме държавната такса за прехвърляне на марка. След около седмица прехвърлянето на марката беше вписано успешно. Предадохме на клиента удостоверението, което е издадено от Патентното ведомство отразяващо вписването, с което успешно приключихме и този проект.

error: Content is protected !!