Проекти

Изготвихме Политика за поверителност и Общи условия за ползване на мобилно приложение на английски език за наш клиент

ноември 28, 2019

от

През ноември 2019 година с нас се свърза клиент, който е разработил мобилно приложение пригодено за двете най-популярни мобилни операционни системи iOS and Android и желае да го предлага на потребителите чрез Apple Store и Google Play, поради което е необходимо да бъдат изготвени Политика за поверителност и Общи условия за ползване на мобилното приложение на английски език. Клиентът ни оказа пълно съдействие като ни предостави цялата необходима информация въз основа на която ние успяхме да маркираме съдържанието на документите, след което се заехме със самото изготвяне на посочените документи.

Политиката за поверителност (или т.нар. Политика за защита на личните данни), която изготвихме съдържа информацията, която трябва да бъде предоставена съгласно изискванията на чл.13 от Регламент (ЕС) 679/2016 (GDPR), а именно: въведение; предоставяне на информация за администратора; предоставяне на информация за надзорния орган; координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните ако има такова; цели и обхват на политиката за поверителност; дефиниции; принципи свързани с обработването на личните данни; цели на обработване на личните данни; правното основание за обработването на лични данни; лични данни, които се събират и обработват; указания за използване на бисквитки; за какъв срок се съхраняват личните данни; задължителен и доброволен характер на предоставяне на личните данни; информация относно обработването на личните данни; информация за защита на личните данни; получатели, на които могат да бъдат разкрити личните данни; права на потребителите; ред за упражняване на правата; информация относно извършването на профилиране и за последствията от това профилиране; промени в политиката за поверителност.

Общите условия съдържат информация относно идентификацията на Доставчика (собственика на мобилното приложение); информация относно надзорните органи; характеристики на мобилното приложение; регистрация и инсталация на приложението; цени и начин на плащане; право на отказ; форсмажорни обстоятелства; права, задължения и отговорност на ползвателите на мобилното приложение; права и задължения на собственика на мобилното приложение; промени в приложението и цените; защита на лични данни; отговорност; права на интелектуална собственост; забрана за прехвърляне на права; прекратяване на абонамента; заключителни разпоредби.

Успяхме да изготвим документите в уговорения срок и ги изпратихме на нашия клиент, който ги одобри, с което успешно приключихме и този проект.

error: Content is protected !!