Проекти

Изготвихме Политика за поверителност, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на електронен магазин на български и английски език за наш клиент

ноември 25, 2019

от

През ноември 2019 година с нас се свърза клиент, с който през последните години сме работили по няколко проекта и този път ни възложи изготвянето на Политика за поверителност, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на електронен магазин за продажба на осветителни тела и електроматериали, на български и английски език, които ще бъдат публикувани на новосъздадения от клиента електронен магазин, тъй като магазинът има двуезична версия. Клиентът ни оказа пълно съдействие като ни  предостави цялата необходима информация въз основа на която ние успяхме да маркираме съдържанието на документите, след което се заехме със самото изготвяне на посочените документи.

Политиката за поверителност (или т.нар. Политика за защита на личните данни) съдържа цялата информация, която е необходимо да бъде предоставена съгласно изискванията на чл.13 от Регламент (ЕС) 679/2016 (GDPR), а именно: въведение; предоставяне на информация за администратора; предоставяне на информация за надзорния орган; координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните ако има такова; цели и обхват на политиката за поверителност; дефиниции; принципи свързани с обработването на личните данни; цели на обработване на личните данни; правното основание за обработването на лични данни; лични данни, които се събират и обработват; указания за използване на бисквитки; за какъв срок се съхраняват личните данни; задължителен и доброволен характер на предоставяне на личните данни; информация относно обработването на личните данни; информация за защита на личните данни; получатели, на които могат да бъдат разкрити личните данни; права на потребителите; ред за упражняване на правата; информация относно извършването на профилиране и за последствията от това профилиране; промени в политиката за поверителност.

Политиката относно бисквитките, която изготвихме съдържа следната информация, а именно: какво представляват „бисквитките” и как работят; какво е предназначението на бисквитките; какви видове бисквитки има; какви видове бисквитки използва операторът на уеб сайта; цели; колко време се пази информацията; управление и изтриване на бисквитките; промени в политиката относно бисквитките.

Общите условия съдържат информация относно идентификацията на Доставчика (собственика на електронния магазин); информация относно надзорните органи; характеристики на електронния магазин; регистрация; поръчка; цени и начин на плащане; отказ от поръчка; доставка; рекламации и отказ от доставка; връщане на стока; възстановяване на заплатена сума; форсмажорни обстоятелства; права, задължения и отговорност на потребителите; права и задължения на собственика на електронния магазин; отговорност; права на интелектуална собственост; връзки към сайтове на трети страни; абонамент за бюлетин; заключителни разпоредби.

Изготвихме документите в уговорения срок и ги изпратихме на нашия клиент, който ги одобри и публикува на сайта, с което успешно приключихме и този проект.

error: Content is protected !!