Проекти

Вписахме промени в обстоятелствата на търговско дружество

ноември 13, 2019

от

През ноември 2019 година с нас се свърза клиент, с когото през последната една година сме работили по няколко проекта и ни възложи вписването на промени в обстоятелствата на търговско дружество свързани с промяна на наименование, седалище и адрес на управление и допълване на предмет на дейност. Клиентът ни предостави цялата необходима информация, за да може да изготвим документите. Изготвихме документите и ги входирахме в Търговския регистър по електронен път. След няколко дни заявлението беше обработено и промените вписани успешно.

error: Content is protected !!