Проекти

Извършихме предварително проучване на търговска марка за стоки в клас 25 от Ницската класификация на стоките и услугите

октомври 17, 2019

от

През октомври 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да извършим предварително проучване на търговска марка за стоки попадащи в клас 25 от Ницската класификация на стоките и услугите за териториите на всички страни-членки на ЕС, тъй като клиентът ни желае да регистрира марка на Европейския съюз в Службата на ЕС за интелектуална собственост. След като извършихме проучването се оказа, че за има риск от подаване на опозиция, тъй като идентифицирахме няколко по-ранни марки, които са сходни и са регистрирани за идентични и сходни стоки от клас 25. Изготвихме писмено становище съдържащо резултатите и анализ на намерените резултати и го предоставихме на клиента като препоръчахме да не се рискува с тази марка, тъй като съществува много голяма вероятност да бъдат подадени опозиции. Препоръката ни е да се измисли ново име, за което да извършим проверка и ако няма риск, да се изработи лого.

error: Content is protected !!