Патентното ведомство на Република България въведе две нови електронни услуги

На 24.09.2019 година Патентното ведомство на Република България стартира предлагането на две нови електронни услуги, достъпни на уеб страницата на ведомството http://bpo.bg/. Чрез обновената функционалност се реализира възможността за подаване на заявки по електронен път както за издаване на патент на изобретение, така и за регистрация на полезен модел. Условие за успешното подаване на заявките […]

 

Нови изисквания за онлайн търговците относно задълбоченото установяване на идентичността на клиента

На 14 септември 2019 година за онлайн търговците възникна ново задължение, касаещо техните онлайн магазини. Последното е продиктувано от новите регулаторни технически стандарти за задълбочено установяване на идентичността на клиента към Директива (ЕС) 2015/2366, или т.нар. „втора директива за платежни услуги (ДПУ2)“. Една от основните цели на ДПУ2 е подобряване на нивото на сигурност на […]

 

На 11 и 12 септември 2019 година се проведе субрегионален семинар посветен на услугите на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за експортно ориентираните малки и средни предприятия

На 11 и 12 септември 2019 година, в Парк Хотел Витоша, се проведе субрегионален семинар посветен на услугите на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за експортно ориентираните малки и средни предприятия. Екипът на кантората ни присъства на семинара, на който бяха разгледани следните теми: Връзка между  интелектуалната собственост и експортно ориентираните малки и средни […]

 

Адв. Красимира Кадиева съдейства на SMD Group относно проучването извършено за България в областта на марковото право

Адв. Красимира Кадиева беше удостоена с честта да допринесе за индекса на SMD Group за България и да прегледа и предостави информация по следните теми, посветени на търговските марки: гратисни периоди за подновяване, изисквания за използване на търговски марки, лицензиране на търговски марки и национални разпоредби относно търговските марки. Поканата на адв. Красимира Кадиева от […]