Патентното ведомство на Република България въведе две нови електронни услуги

На 24.09.2019 година Патентното ведомство на Република България стартира предлагането на две нови електронни услуги, достъпни на уеб страницата на ведомството http://bpo.bg/. Чрез обновената функционалност се реализира възможността за подаване на заявки по електронен път както за издаване на патент на изобретение, така и за регистрация на полезен модел. Условие за успешното подаване на заявките в допълнение към подготовката на необходимия набор документи е заявителят да разполага с регистрирация в системата за електронни услуги на ведомството. Другите електронни услуги, които са достъпни за потребителите на електронния портал на Патентното ведомство  от няколко години са свързани с възможността за заявяване на търговски марки и промишлени дизайни, както и възможност да бъдат извършвани действия свързани с прехвърляния на марки и дизайни, заличавания, подновяване, вписване на лицензионни договори, промяна на името и адреса на притежателя и други подобни действия.