Новини

Нови изисквания за онлайн търговците относно задълбоченото установяване на идентичността на клиента

септември 16, 2019

от

На 14 септември 2019 година за онлайн търговците възникна ново задължение, касаещо техните онлайн магазини. Последното е продиктувано от новите регулаторни технически стандарти за задълбочено установяване на идентичността на клиента към Директива (ЕС) 2015/2366, или т.нар. „втора директива за платежни услуги (ДПУ2)“.

Една от основните цели на ДПУ2 е подобряване на нивото на сигурност на електронните плащания, както и на доверието на потребителите при тяхното извършване. По-конкретно, за онлайн търговците се поражда задължение да извършват т.нар. задълбочено установяване на идентичността на съответния клиент, за да се намали значително рискът от измами при онлайн плащанията и да се защити поверителността на съответните финансови данни на потребителите.

Така за търговците възниква задължението да внедрят в техните електронни магазини т.нар. EMV 3D Secure (3DS), представляващо най-общо протокол за съобщения, насърчаващ автентикацията, тоест удостоверяването на идентичността на съответния потребител, което от своя страна служи за ограничаване в максимална степен на потенциалните измами с неразрешени онлайн транзакции. В този ред на мисли, вече за успешното извършване на онлайн плащане, въвеждането само на парола или на данни, видими върху определена банкова карта няма да е достатъчно в повечето случаи. Потребителят следва да бъде идентифициран чрез поне два от следните три фактора:

  • Знание: това е нещо, което само потребителят знае. Примери: ПИН и парола.
  • Принадлежност: пръстов отпечатък, разпознаване на ирис, лице, глас и др.
  • Притежание: номер, който е изпратен чрез СМС до телефонния номер на потребителя; карта с чип, токен устройство.

Или казано по друг начин, ако онлайн търговецът не внедри 3DS в своя електронен магазин, вероятността за отказани транзакции е голяма, което би ощетило веднъж потребителя и неговото желание да поръча, респективно заплати онлайн определен продукт, тоест неговото потребителско изживяване при онлайн пазаруване, и втори път самия търговец, тъй като това би възпряло в определена степен неговия търговски устрем и печалби.

Ето защо всеки онлайн търговец следва да предприеме две изключително важни стъпки към това да изпълни коректно своите задължения и безпроблемно да продължи бизнес дейността си в интернет, а именно:

  • да се свърже с доставчика си на платежни услуги, които използва в онлайн магазина си, за да обсъдят и същевременно имплементират т.нар. EMV 3D Secure в съответния електронен магазин.
  • да се опишат новите промени в Общите условия на съответния уеб сайт на онлайн търговеца, като например: кога е задължително установяването на идентичността на потребителите, самата процедура на идентификация (например за извършването на плащане ще се използва комбинация от най-малко два независими елемента като физически носител — карта или мобилен телефон — и парола или биометрични данни), кога не се прилага идентификацията (например при платежни операции ненадхвърлящи 60 лева и същевремнно общата сума на транзакциите след последната идентификация, извършена от онлайн търгвовеца не надвишава 200 лева) и други подобни.

Новите регулаторни технически стандарти за задълбочено установяване на идентичността на клиента са задължителни за онлайн търговците, като последните трябва да подходят с отговорност към тях, тъй като последно време интернет измамите с крадени, хакнати и прочие банкови карти на потребители, които не знаят за извършеното престъпление се увеличават. Ето защо едни подобни действия от страна на банковия сектор и онлайн търговците по внедряване на по-добра система за идентификация на потребителите при осъществяване на онлайн плащания представлява правилна и адекватна реакция към предодвратяване на бъдещи измами.

Поради това, изготвянето на пълни, правно издържани и индивидуализирани спрямо желанията на клиента клаузи относно задълбоченото установяване на идентичността на потребителя, които да бъдат добавени във вече изготвени Общи условия за ползване на електронен магазин изисква специално внимание и специализирани знания, като най-добре е да се обърнете към адвокат, който да изготви тези клауси. Екипът на кантората на адв. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при съставянето на клаузи относно задълбоченото установяване на идентичността на потребителя.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

error: Content is protected !!