Новини

На 11 и 12 септември 2019 година се проведе субрегионален семинар посветен на услугите на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за експортно ориентираните малки и средни предприятия

септември 12, 2019

от

На 11 и 12 септември 2019 година, в Парк Хотел Витоша, се проведе субрегионален семинар посветен на услугите на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за експортно ориентираните малки и средни предприятия. Екипът на кантората ни присъства на семинара, на който бяха разгледани следните теми: Връзка между  интелектуалната собственост и експортно ориентираните малки и средни предприятия; Особености на Мадридската система за регистрация на марки; Подаване на международна заявка за патент ( Договор за патентно коопериране – PCT) в Патентно ведомство; Мадридска и Хагска системи – най-добри стратегии за заявяване и правоприлагане; Конфликт между домейни и търговски марки в интернет; Услуги предоставяни от СОИС за малкия и среден бизнес; Глобални бази данни на СОИС – платформи и инструменти; Стратегии за използване на системите за интелектуална собственост в условията на конкурентна бизнес среда; Услуги в подкрепа на експортно ориентирания малък и среден бизнес в България. На семинара бяха разгледани редица казуси и коментирани съдебни решения, а също така се проведоха две панелни дискусии, на които бяха обсъдени предизвикателствата пред експортно ориентирания малък и среден  бизнес и очаквания за подкрепа.

error: Content is protected !!