Проекти

Изготвихме Политика за поверителност, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на уеб сайт за наш клиент

септември 30, 2019

от

През септември 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи изготвянето на Политика за поверителност, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на уеб сайт на български език, които ще бъдат публикувани на новосъздадения от клиента уеб сайт, тъй като страницата има само българска версия. Организирахме среща с клиента в кантората, на която обсъдихме детайлите по проекта, като клиента ни предостави цялата необходима информация въз основа на която ние успяхме да маркираме съдържанието на документите, след което се заехме със самото изготвяне на посочените документи. Уеб сайтът не представлява електронен магазин, а на него е предоставена информация за всички услуги, които клиентът ни предоставя и стоки, които предлага без да има възможност за закупуване на стоките посредством сайта.

Успяхме да изготвим документите в уговорения срок и ги изпратихме на нашия клиент, който ги одобри, с което успешно приключихме и този проект. Общите условия съдържат информация относно идентификацията на Доставчика; предмета на Общите условия; характеристиките на уеб сайта; подаване на заявка за предоставяне на услуга; права и задължения на Ползвателите; права и задължения на Доставчика; обработване на лични данни; освобождаване от отговорност; връзки към сайтове на трети страни; права на интелектуална собственост, както и заключителни разпоредби.

Политиката относно бисквитките, която изготвихме съдържа следната информация, а именно: какво представляват „бисквитките” и как работят; какво е предназначението на бисквитките; какви видове бисквитки има; какви видове бисквитки използва операторът на уеб сайта; цели; колко време се пази информацията; управление и изтриване на бисквитките; промени в политиката относно бисквитките.

Политиката за защита на личните данни (или т.нар. Политика за поверителност) съдържа цялата информация, която следва да бъде предоставена съгласно изискванията на чл.13 от Регламент (ЕС) 679/2016.

error: Content is protected !!