Проекти

Изготвихме договор за предоставяне на консултантска услуга за наш клиент

септември 04, 2019

от

През август 2019 година с нас се свърза клиент, с когото преди това сме работили по други проекти и ни възложи изготвянето на договор за предоставяне на консултантска услуга. Клиентът ни предостави необходимата информация, за да може да изготвим договора. Успяхме да изготвим документа в срок. Договорът, който предоставихме на клиента съдържа клаузи относно предмета на договора, срок за изпълнение, възнаграждение и начин на плащане, права и задължения на възложителя, права и задължения на изпълнителя, отговорност, конфиденциалност, прекратяване на договора и неустойки, форсмажорни обстоятелства и заключителни разпоредби.

error: Content is protected !!