Проекти

Извършихме предварително проучване на две словни марки за стоки в клас 5 от Ницската класификация на стоките и услугите

септември 24, 2019

от

През август и септември месец 2019 година с нас се свърза клиент, с когото през последните две години сме работили по различни проекти в областта на марковото право. Клинтът ни предостави две словни марки, за които да извършим предварително проучване, тъй като желае да регистрира марка на Европейския съюз за хранителни добавки, които стоки са в клас 5 от Ницската класификация на стоките и услугите. След като извършихме проучването се оказа, че за едната марка има риск от подаване на опозиция, тъй като идентифицирахме няколко по-ранни марки, които са сходни и са регистрирани за идентични стоки от клас 5. Изготвихме писмено становище съдържащо резултатите и анализ на намерените резултати и го предоставихме на клиента.

error: Content is protected !!