Проекти

Извършихме предварително проучване на няколко марки за стоки в клас 3 от Ницската класификация на стоките и услугите

септември 16, 2019

от

През май 2019 година с нас се свърза клиент, който желае да регистрира марка на Европейския съюз за стоки в клас 3 от Ницската класификация на стоките и услугите и за тази цел ни възложи извършването на предварително проучване, за да разбере дали се нарушават чужди по-ранни права. С клиента работихме няколко месеца тъй като марките, които ни предостави за проучване бяха в колизия с чужди по-ранни такива и поради това се наложи да извърим проучване на около десет марки докато се намери такава, която не нарушава чужди по-ранни права. За всяко извършено от нас проучване предоставяхме откритите резултати заедно с информация и анализ на откритите по-ранни права.

error: Content is protected !!