Извършваме услугата наблюдение на марка за наш клиент

През януари 2019 година изтече едногодишният абонамент за извършвано от нас наблюдение на комбинирана търговска марка за наш клиент за услуги в класове 35 и 41 от Ницската класификация. Клиентът ни желае да продължи с мониторинга на марката и затова ни възложи да подновим наблюдението на марката за още една година. Целта е да се следят всички заявски за регистрация на идентични и сходни марки, за да може своевременно да бъде организирано подаването на опозиция при необходимост. Наблюдението, което извършваме за марката на клиента ни е за марка на Европейския съюз. Всяка седмица получаваме  отчети, които съдържат всички намерени сходни марки, които са заявени за регистрация, заедно със следната информация: име на заявител; изображение на марката; стоки и услуги, за които марката е заявена; служба, пред която марката е заявена за регистрация; краен срок за подаване на опозиция. Поради това предоставяме на нашия клиент една изключително пълна услуга по извършване на наблюдение на марката.