Проекти

Извършваме услугата наблюдение на марка за наш клиент

септември 12, 2019

от

През януари 2019 година изтече едногодишният абонамент за извършвано от нас наблюдение на комбинирана търговска марка за наш клиент за услуги в класове 35 и 41 от Ницската класификация. Клиентът ни желае да продължи с мониторинга на марката и затова ни възложи да подновим наблюдението на марката за още една година. Целта е да се следят всички заявски за регистрация на идентични и сходни марки, за да може своевременно да бъде организирано подаването на опозиция при необходимост. Наблюдението, което извършваме за марката на клиента ни е за марка на Европейския съюз. Всяка седмица получаваме  отчети, които съдържат всички намерени сходни марки, които са заявени за регистрация, заедно със следната информация: име на заявител; изображение на марката; стоки и услуги, за които марката е заявена; служба, пред която марката е заявена за регистрация; краен срок за подаване на опозиция. Поради това предоставяме на нашия клиент една изключително пълна услуга по извършване на наблюдение на марката.

error: Content is protected !!