Проекти

Извършваме услугата наблюдение на марка за наш клиент

септември 03, 2019

от

През юли 2019 година изтече едногодишният абонамент за извършвано от нас наблюдение на търговска марка за наш клиент, с когото през последните години сме работили по редица проекти. Клиентът ни възложи да подновим наблюдението на марката за още една година, за да може своевременно да бъде организирано подаването на опозиция, с случай, че е подадена заявка за регстрация на идентична или сходна марка. Наблюдението, което извършваме за марката на клиента ни е глобално (за цял свят). Всяка седмица получаваме отчети, които съдържат всички намерени сходни марки, които са заявени за регистрация, заедно със следната информация: име на заявител; изображение на марката; стоки и услуги, за които марката е заявена; служба, пред която марката е заявена за регистрация; краен срок за подаване на опозиция. Благодарение на това успяваме да предоставим една изключително пълна услуга по извършване на наблюдение на марката на нашия клиент.

error: Content is protected !!