Новини

Адв. Красимира Кадиева съдейства на SMD Group относно проучването извършено за България в областта на марковото право

септември 10, 2019

от

Адв. Красимира Кадиева беше удостоена с честта да допринесе за индекса на SMD Group за България и да прегледа и предостави информация по следните теми, посветени на търговските марки: гратисни периоди за подновяване, изисквания за използване на търговски марки, лицензиране на търговски марки и национални разпоредби относно търговските марки.

Поканата на адв. Красимира Кадиева от групата SMD като участник в индекса за България е показател за високата атестация за работата и опита на адв. Кадиева през годините от IP общността. Информацията, предоставена в индекса на SMD Group за всяка страна, е резултат от сътрудничеството между кантори от най-високо ниво и практикуващи специалисти в областта на интелектуалната собственост от цял ​​свят, поради което за адв. Кадиева беше удоволствие да допринесе за индекса на SMD Group за България и да прегледа и предостави информация относно търговските марки.

Изданията на SMD Group са основен ресурс за IP професионалистите по целия свят и им предоставят уникална възможност да получат знания по споменатите теми и да направят сравнение на правната рамка в различните юрисдикции.

Изданията на SMD Group са достъпни за закупуване на уебсайта на страницата на SMD Group, достъпен на адрес: https://www.country-index.com/.

error: Content is protected !!