Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост констатира подаването на заявки за регистрация на марки съдържащи дълги списъци на стоки и/или услуги

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост констатира, че при подаването на заявки за регистрация на марки, се включват необичайно дълги списъци на стоки и/или услуги. Обикновено броят на заявените стоки и услуги е до около 50, като напоследък в Службата се подават заявки съдържащи над 10 000 термина. Нееднократно сме отбелязвали в статии публикувани […]

 

Различните срокове за съхранение на личните данните на кандидати за работа, които следва да бъдат съобразени от работодателите

На 11 юли 2019 година, Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) излезе със становище, целящо да внесе практическа яснота по отношение на възникнало противоречие между изменения от февруари месец тази година Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Закона за защита от дискриминацията (ЗЗДискр.). Противоречието е по отношение на законовите срокове, които следва […]