Проекти

Успешно вписахме прехвърляне на дружествени дялове в Търговския регистър

август 16, 2019

от

През юли 2019 година с нас се свърза клиент, с когото през последните пет години сме работили по различни проекти и ни възложи изготвянето на необходимата документация за вписване на прехвърляне на дружествени дялове чрез покупко-продажба в Търговския регистър. Клиентът ни предостави необходимата информация, подготвихме всички документи, организирахме общото събрание на съдружниците, след което се извършиха необходимите заверки при нотариус, заплатихме държавната такса и входирахме всички изготвени от нас документи в Търговския регистър. След няколко дни прехвърлянето на дяловете беше вписано успешно, с което приключихме този проект.

 

error: Content is protected !!