Проекти

Регистрирахме марка на Европейския съюз за стоки и услуги в класове 9 и 42 от Ницската класификация на стоките и услугите

август 22, 2019

от

През януари 2019 година с нас се свърза клиент, чиято дейност е свързана с разработка на софтуер и софтуерни приложения и ни възложи регистрацията на комбинирана марка като марка на Европейския съюз с действие на територията на всички страни-членки на Европейския съюз. Предоставихме на клиента цялата необходима информация свързана с регистрацията на марка на Европейския съюз и отговорихме на всички въпроси, след което определихме стоките и услугите в класове 9 и 42 от Ницската класификация, за които ще се заяви марката за регистрация и простъпихме към извършването на предварително проучване. След като извършихме проверката на търговска марка изготвихме писмено становище съдържащо резултатите от извършената проверка. На следващо място заявихме марката за регистрация и заплатихме държавната такса към Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз. Заявката премина успешно експертизата по абсолютни основания за отказ и беше публикувана в официалния бюлетин. След няколко месеца марката беше регистрирана, с което успешно приключихме този проект.

 

error: Content is protected !!