Проекти

Изготвихме писмено становище по поставени въпроси в областта на марковото право

август 05, 2019

от

През юли 2019 година с нас се свърза клиент, с който през последната една година сме работили по множество проекти. Клиентът ни постави няколко въпроса в областта на марковото право и ни възложи изготвяне на писмено становище, в което обосновано да бъде отговорено на поставените въпроси. След като се запознахме с фактическата обстановка по казуса аргументирано отговорихме на всички въпроси поставени от нашия клиент в писмено становище, което предоставихме и беше одобрено от клиента.

error: Content is protected !!