Проекти

Извършваме услугата наблюдение на марка за две марки на наш клиент

август 19, 2019

от

През юни 2019 година с нас се свърза клиент, който в притежател на две национални марки регистрирани за услуги в класове 16, 41 и 43 от Ницската класификация на стоките и услугите и ни възложи да извършваме наблюдение на марките за две години, за да може да подаде опозиция, ако има опити да се регистрира идентична или сходна марка. Услугата „наблюдение на марка“ предоставяме посредством помощта на специализиран софтуер, който идентифицира и намира абсолютно всички сходни марки, които са заявени за регистрация. Този софтуер е обявен за най-добрия в света от независима организация. Всяка седмица получаваме отчети, които съдържат всички намерени сходни марки, които са заявени за регистрация, заедно със следната информация: име на заявител; изображение на марката; стоки и услуги, за които марката е заявена; служба, пред която марката е заявена за регистрация; краен срок за подаване на опозиция. Благодарение на това успяваме да предоставим една изключително пълна услуга по извършване на наблюдение на двете марки на нашия клиент.
error: Content is protected !!