Проекти

Успешно регистрирахме национална словна марка за услуги в класове 35 и 36 в Патентното ведомство на Република България

юли 03, 2019

от

В края на 2018 година с нас се свърза клиент, на когото от лятото на 2018 година предоставяме правни услуги, за да ни възложи регистрацията на словна национална марка, която да има действие на територията на Република България. След като предоставихме брошура и електронна книга съдържащи полезна информация за марките, както винаги извършихме предварително проучване, в което проучване не идентифицирахме никакви рискове. Поради това, пристъпихме към заявяване на марката за регистрация в Патентното ведомство на Република България като преди това класирахме релевантните услуги, за които да се заяви марката в класове 35 и 36 от Ницската класификация на стоките и услугите. Държавната такса беше заплатена и марката успешно премина експертизата по абсолютни основания за отказ и беше публикувана в Официалния бюлетин на Патентното ведомство. В предвидения от закона тримесечен срок не бяха подадени опозиции и възражения. Втората вноска от държавната такса беше заплатена в срок и марката беше успешно регистрирана. Получихме издаденото свидетелство за регистрация и го предоставихме на клиента, с което успешно приключихме регистрационната процедура.

 

error: Content is protected !!