Проекти

Регистрирахме национална марка за услуги в клас 41 от Ницската класификация на стоките и услугите

юли 11, 2019

от

През декември 2018 година с нас се свърза клиент, с когото през последната една година сме работили по няколко други проекта. Клиентът ни възложи регистрацията на марка, която използва от години за услуги, които попадат в клас 41 от Ницската класификация на стоките и услугите. Проведохме консултация с клиента в кантората, на която среща отговорихме на всички зададени въпроси, а също така предоставихме информация относно регистрационната процедура. Извършихме предварително проучване и не идентифицирахме рискове, след което пристъпихме към заявяване на марката за регистрация в Патентното ведомство на Република България. Заявката успешно премина както формалната експертиза, а също така и експертизата по същество и заявката беше публикувана в бюлетина на Патентното ведомство. В тримесечния срок не бяха подадени възражения и опозиции и марката беше успешно регистрирана след като заплатихме втората вноска от държавната такса.

error: Content is protected !!