На 12 юли 2019 година се проведе кръгла маса организирана от Патентното ведомство на Република България

На 12 юли 2019 година се проведе кръгла маса организирана от Патентното ведомство на Република България в Парк хотел „Витоша“. На кръглата маса бяха представени следните теми: „Процедури по заявяване на услуги и често срещани проблеми при попълване на документи“, „Мерки за установяване на нарушения и налагане на санкции за нарушения на права върху обектите на индустриална собственост“. На събитието присъстваха както представители по индустриална собственост, също така и представители на бизнеса, като бяха дискутирани редица въпроси по посочените теми.