Бразилия се присъедини към Протоколa относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марки

Най-голямата икономика в Латинска Америка и Карибите – Бразилия стана част от международната система за регистрация на търговски марки, администрирана от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) посредством присъединяването й към Протоколa относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марки. Протоколът ще влезе в сила за Бразилия на 2 октомври 2019 година. Така, с присъединяването на Бразилия към Протокола, Мадридската система вече обхваща 121 страни. Чрез Мадридската система притежателите на марки имат възможност да подават една заявка за международна регистрация на марка в няколко страни-членки на Мадридската система. Това опростява процеса на регистрация на търговска марка и нейното последващо управление, като спестява време и средства.